Gezondheidsverklaring

Vanaf 1 november 2017 moet elke examenkandidaat zélf zijn gezondheidsverklaring indienen. Dat kan dan niet meer door de rijschool gebeuren. Dit heeft het CBR besloten, omdat iedereen zélf verantwoordelijk is voor zijn gezondheidsgegevens. Door zelf de gezondheidsverklaring voor zijn rijexamen in te vullen, denkt een kandidaat bewuster na over de vragen over zijn gezondheid. Bovendien zijn deze gegevens persoonlijk en zeer vertrouwelijk.
Vul tijdig de eigen verklaring in (www.mijncbr.nl) om zo onnodige wachttijd voor de examenaanvraag te voorkomen. Voor vragen sta ik graag ter beschikking.